hatangviet

  1. Hạ Tầng Việt

    [HÀ NỘI] Lưới địa kỹ thuật

    Lưới địa kỹ thuật là gì? Lưới địa kỹ thuật hay còn gọi là lưới địa, là sản phẩm polimer được tạo thành từ các nguyên liệu polimer. Như Polypropylene (PP), high density polyethylene (HDPE) và Polyester (PET). Các sản phẩm lưới địa kỹ thuật có cường độ chịu kéo cao, biến dạng thấp. Nên luôn là...
Top