help!

  1. LamHung2904

    Hỏi mod về lỗi app HH trên androi và ios

    Chào mod. M hiện đang dùng app của HH cài trên androi và ios. Khoảng mấy ngày trở lại đây báo lỗi: khi chạy app thì hiện hộp thoại: như hình trên android, Và khi chọn ok, tự động khởi chạy ch play. Trên ios báo lỗi bằng tiếng anh. Chọn ok thì app chỉ là giao diện màn hình chủ. Như hình. Đề...
Top