helson

  1. pham_dang

    [TOÀN QUỐC] Helson shark diver 40 bản kỷ niệm 10 năm

    Helson Shark Diver bản kỷ niệm 10 năm (size 40mm) Helson là một microbrand được thành lập năm 2009 bởi Peter Helson (người Đức) và 1 nhóm thợ lặn ở châu Âu. Toàn bộ đồng hồ được gia công tại nhà máy Fullswing ở Hong Kong. Hãng rất nổi tiếng trong cộng đồng chơi diver với những quả đồng hồ build...
Top