hhvn

 1. huuquynh

  Hướng xây dựng nội dung của HHVN - 2016

  Thời gian vừa rồi, HHVN đã cố gắng xây dựng dần các nội dung, thử khá nhiều cách, và nhiều hướng khác nhau... nhưng điều này khiến cho nội dung của HHVN khá loãng, và dẫn đến ảnh hưởng bởi sở thích của các cộng tác viên, và sẽ khó đạt được mong muốn/đợi chờ của cộng đồng nói chung. Nói gì thì...
 2. admin

  Trưng cầu ý kiến thành viên HHVN - Điều chỉnh phân hạng thành viên HHVN

  Tiếp tục công cuộc cải tổ HHVN với mong muốn xây dựng một môi trường trong lành, minh bạch và đầy thân ái của thành viên khắp các vùng miền. Chúng tôi lại tiếp tục trưng cầu HHVNers Ý: về chức danh của thành viên, và phương pháp đánh giá/nâng hạng. Từ quá khứ, HHVN đã xây dựng khung chức danh...
 3. admin

  Điều chỉnh lại nội quy ĐẤU GIÁ tại HHVN

  Sau một thời gian dài hoạt động, nội quy đấu giá của HHVN cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế. Lần điều chỉnh này chủ yếu tập trung vào các nội dung: - Công nhận thông tin chữ ký làm thông tin liên hệ. Nhưng thành viên cần thay đổi lại thông tin theo yêu cầu: đầy đủ 03 thành phần. -...
 4. admin

  Điều chỉnh cấu trúc thông tin của HHVN

  Để những thông tin của từng người có giá trị cho nhiều người khác và giúp chúng tôi quản lý hệ thống thông tin tốt hơn, chúng tôi đã điều chỉnh lại cấu trúc và cách thức tổ chức thông tin như sau: Khu vực nội dung Là khu vực xây dựng nội dung để chia sẻ kiến thức, tìm hiểu thông tin, giao lưu...
Top