hóa chất môi trường

  1. Xulynguonnuoc

    [TOÀN QUỐC] Hóa chất Polymer Cation

    Hóa chất Polymer Cation Hóa chất môi trường Polymer Cation là sản phẩm hóa chất được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực dầu khí, làm giấy, luyện kim, dệt, đường và bảo vệ môi trường. Sản phẩm chủ yếu được sử dụng trong phân tách bùn và kết tủa của nước thải như nước thải sản xuất giấy, bột...
Top