hoành phi câu đối

  1. domynghesondong

    [TOÀN QUỐC] Cách lựa chọn hoành phi câu đối cho thờ gia tiên tư gia

    Ngày nay thời đại mới với văn hóa mới kiến trúc gian thờ gia tiên cũng thay đổi theo, do vậy việc chọn lựa không gian thờ và đồ thờ cũng có nhiều sự thay đổi so với truyền thống. Để tiếp nối văn hóa truyền thống xưa nhưng vẫn hướng tới sự thay đổi của văn hóa kiến trúc mới chúng ta sẽ có những...
Top