học kế toán ở đâu

  1. Linhnguyen9

    [TOÀN QUỐC] 10 nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính

    1. Hợp nhất toàn bộ các báo cáo tài chính Công ty má khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. Phải hợp nhất BCTC riêng của mình và của hầu hết các doanh nghiệp con ở trong nước và ngoài nước do công ty má kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp. Trừ những trường hợp: học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội –...
  2. Linhnguyen9

    [TOÀN QUỐC] Kế toán nên học ở đâu ?

    Trường nào huấn luyện ngành Kế toán? Không dễ để mua 1 trường học tương hợp với sở thích, năng lực và điều kiện gia đình. Vì vậy, các bạn nên được tư vấn, định hướng rõ ràng trước khi quyết định gắn bó lâu dài có 1 môi trường đào tạo. Trước hết, bản thân thí sinh nên tự xây dựng danh sách những...
Top