học lái máy xúc bao lâu

  1. T

    [TOÀN QUỐC] Khóa học sơ cấp nghề lái máy xúc

    Thời gian gần đây nghề lái máy xúc đang dần trở nên phổ biến và có nhu cầu việc làm cao. Tuy nhiên Nghề lái máy xúc là nghề có yêu cầu bắt buộc. Theo quy định, người lái xe cơ giới như: xe nâng, máy xúc, xe xúc lật, xe lu, xe ủi …đều bắt buộc phải được huấn luyện cấp chứng chỉ bởi các tổ chức...
Top