học nghề hàn ở đâu

  1. T

    [TOÀN QUỐC] Khóa học sơ cấp nghề hàn

    Đào tạo sơ cấp nghề đã mở ra cơ hội học tập và rèn luyện cho nhiều đối tượng. Trong đó có các bạn vừa tốt nghiệp THPT nhưng không có nguyện vọng học lên CĐ-ĐH, hoặc các bạn đã đi làm muốn bồi dưỡng thêm chuyên môn nghiệp vụ. Thời gian rèn luyện ngắn hạn nên có thể học nhanh tìm việc ngay. Và...
Top