hoco

  1. tran_kim_cuong

    [TOÀN QUỐC] iPhone 5s 16GB gray lock Mỹ likenew + pin sạc dự phòng Aukey 10.000mAh- KT 22h34 11/6

    - Phải có đầy đủ thông tin ở BID đầu tiên (Giá bid + Tên + SĐT + Địa phương); Không chấp nhận thông tin chữ ký - Tuân thủ luật đấu giá HHVN - Kết thúc: 22h34 Chủ Nhật, ngày 11 tháng 06 năm 2017 MS1: iPhone 5s 16GB - đen xám - lock Mỹ - Máy likenew, xước dăm rất ít - Màn sáng đẹp, mọi chức năng...
  2. tran_kim_cuong

    [TOÀN QUỐC] ĐG iPhone 5s 60GB - KT 22h35 CN 21/05

    - Phải có đầy đủ thông tin ở BID đầu tiên (Giá bid + Tên + SĐT + Địa phương); Không chấp nhận thông tin chữ ký - Tuân thủ luật đấu giá HHVN - Kết thúc: 22h35 Chủ Nhật, ngày 21 tháng 05 năm 2017 SP: iPhone 5s 60GB - Bản 60GB, trắng bạc, quốc tế. - Mặt trước sau, cạnh trái phải - trên đều đẹp...