hp 8460p

  1. V

    [TOÀN QUỐC] HP Elitebook 8460P Core i5-2520M/RAM 4G/ HDD 500GB

    ➙ Lô hàng Hp Elitebook 8460p ♥ ✓ Hình thức mới 99% đẹp long lanh. ♥ ✪ Bạn nào đang có nhu cầu sắm laptop thì không thể bỏ qua bài viết. ♥♥♥ ➦ Thông tin chi tiêt cấu hình máy. ✓ CPU : Intel Core i5-2520M 2.50GHz/3MB (4 CPUs) Upto 3.20 Ghz ✓ HDD : 500 GB ✓ RAM : 4 GB ✓ VGA : Intel® HD Graphics...
  2. V

    [TOÀN QUỐC] Máy tính HP Elitebook 8460P - ntel Core i5-2520M 2.50GHz/3MB (4 CPUs) Upto 3.20 Ghz

    ➙ Lô hàng Hp Elitebook 8460p ♥ ✓ Hình thức mới 99% đẹp long lanh. ♥ ✪ Bạn nào đang có nhu cầu sắm laptop thì không thể bỏ qua bài viết. ♥♥♥ ➦ Thông tin chi tiêt cấu hình máy. ✓ CPU : Intel Core i5-2520M 2.50GHz/3MB (4 CPUs) Upto 3.20 Ghz ✓ HDD : 500 GB ✓ RAM : 4 GB ✓ VGA : Intel® HD Graphics...