hubble

  1. HaThienKiemVu

    Kính viễn vọng Hubble đã phát hiện một thiên hà mới

    Kính viễn vọng Hubble đã bắt được hình ảnh của một thiên hà cách Trái Đất… 13.4 tỉ năm ánh sáng và vị trí đó cũng chỉ sau vụ nổ Big Bang có 400 triệu năm mà thôi. Chỉ vừa mới đây, kính Hubble đã phá vỡ kỉ lục của chính nó về việc con người có thể nhìn thấy vũ trụ được bao xa. GN-z11 được...
Top