hướng dẫn viên

  1. G

    [TOÀN QUỐC] Cấp chứng chỉ nghiệp vụ-điều kiện xin cấp thẻ hành nghề hdv dl

    CÔNG TY CỔ PHẨN GIÁO DỤC VIỆT NAM THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN VIÊN DL CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ-ĐIỀU KIỆN XIN CẤP THẺ HÀNH NGHỀ HDV DL Theo dự báo, nghề hdv du lịchtrong những năm tới sẽ phát triển mạnh. Và lĩnh vực kinh doanh dl – dv, nhà hàng khách sạn... sẽ trở thành ngành ktế...