idg

  1. IDG Public Sector

    Hội nghị & giải thưởng lãnh đạo CNTT&ANTT tiêu biểu Đông Nam Á 2015

    CIO- CSO Summit & Awards là một sự kiện thường niên quan trọng và danh giá nhất trong khu vực; là nơi quy tụ các Lãnh đạo CNTT tiêu biểu và sáng giá nhất từ khối Nhà nước và Doanh nghiệp trong khu vực ASEAN và thế giới. Hội nghị & Giải thưởng Lãnh đạo CNTT&ANTT tiêu biểu Đông Nam Á lần 11 diễn...
Top