imac dưới 30 triệu

  1. M

    Firefox 62 cho Mac làm trình duyệt Mojave-Ready với chủ đề tối tự động mới

    Mozilla ngày 6-9 đã cho ra mắt trình duyệt web Firefox 62 cho MacOS, mang hỗ trợ phông chữ biến đổi và một chủ đề tối tự động mới cho máy tính để bàn Mac. Bằng cách giới thiệu một chủ đề đen tối cho trình duyệt, Mozilla đang theo dõi một phiên bản được thêm vào đối tác di động vào tháng trước...
Top