insprion 7400

  1. maximize

    [HÀ NỘI] KĐ tốt - Dell Insprion i7 8GB 512GB - KT 22h00 ngày 11/01

    Lần đầu em đấu giá góp vui mong các bác ủng hộ và giao lưu vui vẻ. Máy nguồn gốc mua mới ship Mỹ, mới hết bảo hành ngày 18/10/2022. (Kiểm tra qua service Tag 7FBDF63 tại trang web của DELL có chi tiết thông tin) Tình trạng máy sử dụng đầy đủ chức năng (trừ lỗi ghi nhận dưới đây), hình thức đẹp...
Top