internet

  1. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ Error 451 sẽ cho bạn biết trang web có bị kiểm duyệt hay không

    Một đoạn mã lần đầu tiên xuất hiện trên Internet là 451 sẽ cho bạn biết trang web bạn đang cố gắng truy cập có bị chính phủ kiểm duyệt hay không. Chính phủ các nước không thể lúc nào cũng kiểm duyệt nội dung mà họ muốn cấm trên thế giới Internet. Một đoạn mã mới đã xuất hiện và nó sẽ cảnh...
  2. HaThienKiemVu

    CÔNG NGHỆ 10 sự thật thú vị về Internet

    Internet thật sự là một trong các phát minh vĩ đại nhất lịch sử loài người. Trước đây, trước khi Internet hiện diện trên Trái Đất này thì việc liên lạc cũng như lưu trữ thông tin và liên lạc từ nơi này đến nơi khác chiếm rất nhiều công sức của con người. Khi Internet hiện diện, nó mang lại rất...
Top