j.k. rowling

  1. HaThienKiemVu

    Series ngoại truyện Fantastic Beasts sẽ có tới 3 phần film

    Tác giả J.K. Rowling vừa cho biết series “ngoại truyện” của Harry Potter là Fantastic Beasts sẽ có tới… 3 phần film! Kể từ khi phần 7, phần cuối cùng của series lừng danh Harry Potter kết thúc vào 5 năm trước đây thì thế giới điện ảnh cũng như văn học của chúng ta có vẻ hơi buồn chán và tẻ...
Top