kệ kho hàng

  1. J

    [TOÀN QUỐC] kệ kho hàng của Nukirack với công nghệ nhật bản

    Kệ nhà kho Drive in Là loại kệ chứa hàng, để hàng nhà kho, khung đỡ gồm 2 phần thanh nhô ra để đỡ Pallet, khi sử dụng loại kệ này người ta cần khoảng không gian cho các lối đi nhỏ, các loại xe nâng sẽ di chuyển ở bên trong các giá đỡ Loại kệ kho này có rất nhiều tác dụng như...