kế toán trưởng

  1. G

    [TOÀN QUỐC] Học, cấp chứng chỉ Ngạch chuyên viên,ngạch chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng,... của Bộ Nội Vụ

    THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN Mobile/Zalo: 0902 86 86 49( Ms. Linh,Phòng Đào tạo) Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (Luật số: 95/2015/QH13) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 242 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều kiện kinh...
Top