kho lạnh

  1. D

    [HCMC] Thi công lắp đặt hệ thống kho lạnh bảo quản nông sản

    Việt Nam được biết đến là một nước đi lên từ nền nông nghiệp lâu đời cùng với sự phát triển và các ký kết hiệp định thương mại đang diễn ra. Từ đó nông sản Việt Nam đang dần ghi được những dấu ấn tích cực từ bạn bè quốc tế. Muốn cho những nông sản đó luôn gữi được chất lượng yêu cầu của quá...
Top