khởi nghiệp

  1. huuquynh

    THỜI SỰ Việt Nam 'mở toang cửa' đón làn sóng đầu tư mạo hiểm

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của Quỹ Đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam (start-up). Theo đó các thủ tục thành lập quỹ được tối đa hoá, chỉ mất 3 ngày để thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt...