khu lăng mộ đá đẹp

  1. P

    [TOÀN QUỐC] Mẫu khu lăng mộ đá 2017

    Mẫu khu lăng mộ đá 2017 Khu lăng mộ đá được hiểu là mẫu lăng mộ được làm từ đá nguyên khối được gọi với tên đầy đủ là lăng mộ đá khối. Một lăng mộ đá bao gồm có: Lăng thờ đá, mộ đá, lư hương đá, đèn đá, đỉnh hương đá, cột trụ đá và cuốn thư đá, phần lan can đá bao quanh, bậc tam cấp và đá lát...
Top