kindle touch

  1. Toi uu hoa

    HỎI / ĐÁP Lỡ tay format Kindle Touch

    Em lỡ tay format Kindle Touch khi kết nối với PC. Bây giờ chép sách vào bằng calibre nhưng Kindle không nhận nữa. Tạo thư mục doccuments rồi chép vào cũng không nhận được. Em có reset laij kindle thì có xuất hiện file hướng dẫn, đọc bình thường. Nhưng khi em kết nối với PC thì bắt format lại ổ...
Top