làm ăn gian lận

  1. H

    NỘP H/S Phản hồi về bác Đỗ Bảo Nam làm ăn gian lận

    Em có mua 1 cái đồng hồ 2nd Seiko 009 của bác Đỗ Bảo Nam http://www.handheld.com.vn/threads/ban-seiko-009-seiko-monter.394183/#post-2954205 Mà khi nhận lại tráo hàng thành đồng hồ CK fake loại 10 vì kim chỉ gì đâu mà bị rụng hết. Ngày chuyển tiền là 12/4, nhận ngày 25/4 (hàng từ Hà Nội vào...
Top