làm ảnh động

  1. M

    Chụp ảnh động rất đơn giản

    Đôi lúc làm 1 cái ảnh động cũng thấy vui vui, thú vị hơn video và ảnh thường Với smartphone, chụp ảnh động trở nên rất đơn giản và thú vị Bác nào chưa biết chức nằn này thì test nhé Vào mục Camera Vào mục hiệu ứng ở góc màn hình Chọn chế độ ảnh động Gif Bấm nút giữ để chụp ảnh động hàng...