lắp đặt nhà thông minh

  1. M

    [TOÀN QUỐC] Điều hòa không khí thông minh với nhà thông minh Bkav smarthome

    Nhà thông minh Bkav SmartHome - Lite điều khiển điều hòa không khí với giao diện 2D trực quan Với mỗi gia đình chủ nhà có thể đặt tùy ý các thông số về môi trường cho phù hợp với gia đình của mình, như phòng con cái nhiệt độ thường để thấp hơn, phòng ông bà thường để nhiệt độ cao hơn. Hệ thống...
Top