lencot

  1. pham_dang

    [TOÀN QUỐC] Đồng hồ cót tay lộ full máy từ Aliepress (KT 23h 24/11)

    Em xin đấu giá chiếc đồng hồ như sau Thông số: Mặt 40.5mm Lug-to-lug: 47mm Dày: 10mm (cả kính dome thì khoảng 11mm) Kính sapphire mặt trước (có phủ AR chống lóa) Kính khoáng mặt sau Máy cót tay Seagull ST3600 (clone máy ETA 6497, 21.600 giao động, kim rốn góc 9h, sai số ổn định từ -5s đến...
Top