lens

  1. N

    [TOÀN QUỐC] Đeo Lens cận thường xuyên có hại mắt không nhỉ?

    Cận thị là tật khúc xạ của mắt phải đeo kính cận để điều chỉnh tật khúc xạ thường xuyên mới có thể nhìn rõ được. Và kính cận thông thường luôn là lựa chọn chủ yếu của những người bị tật khúc xạ. Thế nhưng kính cận lại quá bất tiện mà dùng contact lens thì lại lo “đeo lens cận có...
Top