lịch việt

  1. H

    CÔNG NGHỆ [Mời dùng thử] App Âm Lịch + Sự kiện đơn giản, gọn nhẹ

    Sau một thời gian cài và dùng thử các app âm lịch trên android tôi không thấy cái nào có thể gọn nhẹ, chạy độc lập với tài khoản google nên quyết định tự làm cho mình 1 cái. Sẵn tiện mời mọi người dùng thử Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huuthanhdtd.calendar Chức năng 1)...