link kiện đồng hồ

  1. minhbac21

    ĐỒNG HỒ Tìm hiểu về các bộ phận đồng hồ đeo tay

    các bác cho e hỏi bên trong chiếc đồng hồ đeo tay có rất nhiều link kiện và e rất mơ hồ k biết như thế nào, các bác chơi đồng hồ nhiều chỉ giáo cho e với - I sê trong đồng hồ nó hoạt động như thế nào, công dụng của nó là gì - Cuộn điện trong đồng hồ chức năng của nó là gì, hoạt động như thế nào...