lollipop

  1. HaThienKiemVu

    THỜI SỰ Stagefright 2.0 lại xuất hiện

    Người dùng Android chưa kịp vui mừng vì đã được vá lỗi Stagefright được bao lâu thì hôm nay họ lại đối mặt với nỗi sợ hãi mang tên Stagefright 2.0. Stagefright lợi dụng một lỗ hổng trong các file Mp3 và Mp4 và một khi người dùng mở các file này lên thì những người sử dụng Stagefright sẽ có...
Top