lớp học tiếng nga nâng cao

  1. M

    [TOÀN QUỐC] Trung tâm đào tạo tiếng Nga - cam kết chất lượng đầu ra

    Tiếng Nga là ngôn ngữ gốc Slav thuộc hệ Ấn-Âu. Đây là ngôn ngữ chính thức của Nga. Hiện nay, có hơn 300 triệu người nói trên toàn thế giới. Tiếng Nga được coi là một trong những ngôn ngữ chính của Liên Hiệp Quốc và là một ngôn ngữ quan trọng trong thế kỷ 20. Trong 5 năm qua Trung tâm lớp học...