m200

  1. hahuyhung

    [HÀ NỘI] Pelikan m200 clear demonstrator.

    Nâng cấp cây khác nên cho bé chén thánh ra đi. Khởi đầu hành trình tìm chén thánh mới 2017. Bút pelikan m200 clear demontrator, ngòi EF mạ vàng 24k, phù hợp viết ghi chép hàng ngày.Bút full hộp của hãng, có một bao da đựng bút nhỏ màu trắng đi kèm của pelikan, và giấy tờ hướng dẫn sử dụng. Ảnh...