mac os

  1. HaThienKiemVu

    Ứng dụng QuickLook mang một tính năng hữu ích trên máy Mac lên Windows 10

    Người dùng máy Mac thường hay sử dụng một tính năng cực kì hữu ích: bấm phím Space để review nhanh một file trên màn hình. Tính năng này được Apple triển khai từ rất lâu về trước, thế nhưng Microsoft vẫn chưa chịu mang về nhà mình cho người dùng. Giờ đây người dùng Windows 10 có thể yên tâm hơn...
Top