macbook pro 15ich

  1. NGUYEN_PHAN

    [HCMC] New box: MBP15" TouchBar 2017 MPTU2, MBAir13" 2017 MQD42 giá hợp lý cho AE mua mới

    Mình bán Macbook Pro 15" TouchBar (MPTU2LL/A, model 2017) và Macbook Air 13" (MQD42LL/A, model 2017). Cả 2 máy xem như like new, máy khui seal sao thì tình trạng máy mình như vậy nhé. Còn nguyên seal trong như khui thùng => Anh em tiết kiệm được khá nhiều. Tất cả hàng Mỹ (LL/A) nên cực chuẩn...
Top