mai che di dong

  1. B

    [TOÀN QUỐC] Mái che trường học - Sự nâng niu thầm lặng

    Tại Tp.Hồ Chí Minh thì các trường học như tiểu học, trung học hay đại học có cây xanh che phủ rợp sân trường hay nhà để xe, căng tin là điều rất hiếm thấy. Với số lượng học sinh và sinh viên đông như vậy thì tất cả đều ở trong nhà là điều không thể, vì vậy cần có những nơi như căng tin ngoài...