making of

  1. Tanm4

    BÀI VIẾT Từ nguyên liệu thô tới một tác phẩm nghệ thuật: OMEGA Speedmaster “Dark Side of the Moon”

    Việc tìm hiểu một đồ vật được tạo ra như thế nào hẳn là sở thích của nhiều người, và việc tìm hiểu một món đồ tinh xảo và mang tính chất nghệ thuật như đồng hồ lại là một việc thú vị hơn nữa. Đồng hồ đeo tay chính là kết tinh của công nghệ hiện đại và cả công sức, tinh hoa của người nghệ nhân...
Top