mạng

  1. whynotme8998

    Cài đặt 2 mạng song song dùng trên 1 PC

    Em chào các anh/chị, lời đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến anh/chị Em có 1 câu hỏi thế này nhờ anh giúp đỡ: Bài toán: Cửa hàng của em có 2 modem (1 modem dùng mạng internet public, 1 modem nội bộ dùng kết nối đến các web/ứng dụng công ty) Em chỉ có 1 PC (1 card...
Top