mạnh linh gstore lừa đảo

  1. tomyngo2000

    NỘP H/S gstore 98 xuân thủy - Mạnh Linh lừa đảo

    bác mạnh linh gstore 98 xuân thủy này làm ăn gian dối, dạng giao hàng lỗi, đặt 2 cây z4v thì gửi 1 cây không có khe sim, liên lạc thì không nghe máy, làm dữ trên diễn đàn thì gửi thêm 1 cây z4v không có sóng, điện nhắn tin không nghe máy,anh em làm ăn nên cẩn thận với Gstore Mạnh Linh này
Top