manualwinding

  1. pham_dang

    [TOÀN QUỐC] Đồng hồ cót tay lộ full máy (KT 23h ngày 24/09)

    Em xin đấu giá 2 chiếc đồng hồ cót tay mới 100%, máy ST3600 có ốc xanh rất hấp dẫn Thông số: Mặt 40.5mm Lug-to-lug 47.5mm Dày 10mm (cả kính dome thì khoảng 11mm) Kính sapphire mặt trước (có AR chống loá mặt trong) Kính khoáng mặt sau Máy cót tay Seagull ST3600 (clone máy ETA 6497, 21.600 giao...
Top