mẫu giấy chứng nhận hợp chuẩn

  1. H

    [TOÀN QUỐC] Mẫu giấy chứng nhận hợp chuẩn tiếng việt và tiếng anh

    Chứng nhận hợp chuẩn - Chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn: Đây là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là một hoạt động tự nguyện và theo yêu cầu của nhà sản xuất. Để khẳng định chất lượng...
Top