máy chiếu

  1. Dr_Minh

    [TOÀN QUỐC] Lên sàn máy chiếu full HD end 22h 17/04/2023

    Máy chiếu mình mua về dư không sử dụng nay cho lên sàn ae bid về xem phim hay giảng dạy họp nhóm... Máy chiếu Touyinger S1080 C2 Full HD 1080P (độ phân giải thực 1920x1080) Hình ảnh thực tế: Giá khởi điểm: 1000k Bước giá: >=50k Giá bán ngay: Không có Vui lòng đọc kỹ bài viết trước...
Top