may dien di tinh chat

  1. hanakbn

    [TOÀN QUỐC] Có được sử dụng máy điện di tinh chất hàng ngày?

    Máy điện di tinh chất là một thiết bị spa cơ bản cần thiết cho mỗi spa, hầu như mọi quy trình chăm sóc da từ cơ bản cho đến chuyên sâu đều cần phải có sự hỗ trợ của dòng máy này. Máy sẽ giúp đẩy tinh chất vào sâu tận lớp trung bì hạ bì của da gấp 1000 lần. Mọi dinh dưỡng đều có khả năng phát huy...
Top