máy ép chậm

  1. T

    [TOÀN QUỐC] Máy ép chậm Midimori chất lượng số 1 Việt Nam

    1. Tốc độ ép và công nghệ ép mới Các dòng máy ép chậm được trang bị công nghệ mới là trục vít LSTS viết tắt là (Low Speed Technology System), cho nên tốc độ quay chỉ vài chục vòng/ phút. Tốc độ quay là một yếu tố sẽ làm ra cốc nước ép ngon hay không ngon. Với máy ép chậm tộc độ quay chậm sẽ tạo...
Top