máy game sup

  1. A

    [TOÀN QUỐC] Máy chơi các game cổ điển cầm tay 400 trò mới 100%, Mario, Contra...

    Bán máy chơi các Game ngày xưa, sài pin sạc điện thoại nên hết có thể sạc lại thoải mái, 400 trò chơi. Đầy đủ các game Mario, Contra, Natra, bắn tăng........ Có dây để kết nối vào chơi trên TV để có màn hình lớn âm thanh to, chơi cho phê nha các bác. Có thêm tay cầm rời để 2 người cùng chơi...
Top