máy in mã vạch

  1. globalvision

    [TOÀN QUỐC] Thương hiệu của bạn ảnh hưởng từ mã vạch như thế nào?

    Mã vạch luôn đi đôi với một thương hiệu. Dù có vẻ nhiều người không để ý đến điều này, nhưng bất kì sản phẩm nào cũng có mã vạch. Mã vạch có thể được biến tấu và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Chính vì vậy mà bạn có thể nghĩ rằng con người tác động đến mã vạch. Nhưng thật ra mối quan hệ...
  2. globalvision

    [TOÀN QUỐC] 5 câu hỏi cần hỏi cho việc mua máy in tem nhãn trong nhà

    Dù bạn có làm trong lãnh vực nào đi nữa, thì việc in mã vạch luôn đa dạng và không dễ định hình. Có những yêu cầu và thông số kỹ thuật mà bạn cần xem xét trước khi mua hàng. Đặc biệt với những máy in tem nhãn trong nhà, thì bạn cần có những câu hỏi đệ thu hẹp dần khoảng chọn của mình xuống. Có 5...
Top