máy quét 3d

  1. C

    [TOÀN QUỐC] Máy quét 3D dạng cánh tay Robot nhập khẩu

    Cánh tay Robot Kreon là loại máy quét 3D phối hợp đo cầm tay (CMM) , cho phép người sử dụng dễ dàng kiểm tra sản phẩm bằng cách kiểm tra quét 3D, so sánh CAD, phân tích điểm, thiết kế ngược…Cánh tay quét Robot là máy quét 3D lý tưởng với nhiều ứng dụng kỹ thuật. Hệ thống máy quét 3D KREON bao...