microsoft word

  1. HaThienKiemVu

    15 shortcut hữu ích trong Microsoft Word

    Chắc chắn một điều rằng bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office đã quá quen thuộc với bất kì người dùng PC nào tại Việt Nam. Từ thời xa xưa, từ thời Office có những phiên bản còn thô sơ cho đến những phiên bản hiện đại ngày nay với nhiều tính năng hữu ích. Và nhắc đến bộ phần mềm văn phòng Office...
Top