mining coins

  1. huuquynh

    THỜI SỰ Các phần cứng mining tốt nhất 2018

    Tiếp tục câu chuyện mining coin. Để tôi kể các bạn nghe một câu chuyện thật nữa trước khi liệt kê các phần cứng phục vụ cho mining tốt nhất hiện nay. Khoảng tháng 5-6/2017, tôi gặp một cậu em trong một buổi hội thảo, thì được giới thiệu là em đang mining coin. Một câu hỏi tại thời điểm đó đặt...
Top